Make your own free website on Tripod.com
Rakan Muda Yakin Boleh

Rakan Masyarakat

Peserta dilatih dari segi kepimpinan, bina semangat, paramedik, khidmat nasihat, kenduri-kendara, kejiranan, gotong-royong, balik kampung dan program mentor. Penerapan nilai murni, mulia dan penyayang yang diwarisi akan memantapkan lagi para peserta dalam usaha membangun masyarakat, negeri dan seterusnya negara.


Community Service

Learn to manage every aspect of community service: leadership in a community crisis, paramedical care, counselling, community service and acting as mentor to the younger members.